amuzzi_by_vp
Video-Palace hoofdpagina
link naar winkelwagentje

Artikelen in winkelwagentje (0):

Er werden nog geen koopartikelen aan uw
winkelwagentje toegevoegd.


Gebruiksvoorwaarden

Koopvoorwaarden

Verzendkosten: De goederen worden verzonden op kosten van de koper naar het door de koper aangeduide adres.

Indien het produkt onmogelijk geleverd kan worden wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De verkoper is verplicht de consument schriftelijk te verwittigen voor het verstrijken van de leveringstermijn voor zover de bestelling plaats heeft binnen de geldigheidstermijn van het aanbod. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.

De koper heeft gedurende 7 werkdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering het recht om de verkoper mede te delen dat hij van de aankoop afziet.

De koper is dan verplicht de goederen in de oorspronkelijke verpakking en in de staat zoals hij die kreeg en op eigen kosten terug te zenden binnen de termijn van 7 dagen.

Na het openen of wijzigen van de veiligheidsverpakking die het produkt geheel of gedeeltelijk bedekt kan de koper niet meer verzaken aan aankoop.

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is de aansprakelijkheid van Video-Palace NV beperkt tot de omruiling van de goederen.

Huurvoorwaarden

Bij het online huren van films gelden dezelfde huurvoorwaarden als deze die u ondertekend heeft bij uw registratie in één van onze vestigingen.

Privacy

Deze website wordt u aangeboden door Video-Palace NV. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens daarom uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Video-Palace NV leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 m.b.t. tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf die gegevens verzamelen, de toestemming moet hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet er toegang toe hebben en heeft het recht de informatie die hem/haar betreft te wijzigen.

Aanmelden website

U kan slechts van bepaalde diensten of functionaliteiten van de website (zoals online huren van films, verlanglijstje, ....) gebruik maken indien u lid bent van Video-Palace. Dit lidmaatschap kan enkel verkregen worden door in één van onze vestigingen u te laten registeren, hiervoor moet u beschikken over een geldig identiteitsbewijs. U registreren op de site gebeurt dan door ingave van uw opgegeven gegevens en een bijkomend paswoord. De door u in dit kader verstrekte gegevens zullen alleen worden gebruikt om u gebruik te laten maken van voormelde functionaliteiten en diensten, bijvoorbeeld door u toegang te verschaffen tot delen van de website die anders niet voor u toegankelijk zijn. Wij zullen de door u opgegeven persoonsgegevens alleen gebruiken voor het overbrengen van communicatie voor commerciële doeleinden ten aanzien van producten en/of diensten van ons en/of derden, indien u hiervoor voorafgaand toestemming aan ons heeft verleend.

Verwerking anonieme gegevens

Wanneer u uitsluitend deze website bezoekt zonder dat u zich aanmeldt voor de website, verzamelen wij geen informatie die u persoonlijk identificeert. De standaardfunctie van deze website verzamelt wel op anonieme basis informatie over het gebruik van de website, en verzamelt en analyseert - met inbegrip van de domeinnaam - de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende websites, de duur van de gebruikerssessie alsmede het aantal hits. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de dienstverlening op de website te verbeteren.

Cookies

Wanneer u zich aanmeldt op de site is er een optie om uw gegevens te onthouden. Wanneer u kiest voor deze optie zal een cookie op de door u gebruikte pc geplaatst worden zodat we u blijvend kunnen identificeren zonder dat u uw gegevens telkens moet invullen. Dit cookie blijft een half jaar geldig en kan enkel door deze site gelezen worden. Tevens bevat het cookie enkel een nummer dat wij gebruiken om uw persoonlijke informatie op te halen, er worden dus geen persoonlijke gegevens rechtstreeks in het cookie bewaard.

Wanneer u zich niet aanmeldt op de site of de optie om uw gegevens te onthouden niet gebruikt zal er enkel een sessie cookie worden aangemaakt. Dit bevat geen enkele informatie over uw persoon en zal verwijderd worden door uw browser als u onze pagina verlaat.

Nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken om u de nieuwsbrief toe te sturen. Wanneer u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kan u op elk gewenst moment de toezending ervan stoppen door de instructies onderaan elke nieuwsbrief te volgen.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken geen persoonlijke informatie aan derden, tenzij dit voor de uitvoering van diensten noodzakelijk is, dit vanwege wettelijke bepalingen van ons wordt verlangd of u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Uw rechten

U heeft het recht ons te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u schriftelijk kenbaar te maken aan ons op het hieronder vermelde adres. Ook kunt u bepaalde gegeven aanpassen door uw profiel op de website te veranderen en een aanvraag tot adreswijziging uitvoeren vanop op uw klantenprofiel. Mocht u commerciële informatie van ons ontvangen en geen prijs stellen op verdere ontvangst daarvan, dan kan u dit kosteloos aangeven door ons te contacteren op onderstaand adres.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacy policy aan te passen. Deze aanpassingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van de website en de nieuwsbrief, dan zal de aangepaste privacy policy op dit gebruik van toepassing zijn. Wij adviseren u daarom van tijd tot tijd deze privacy policy te lezen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij willen dat uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk zijn. Wij streven dan ook naar een veilige overbrenging van uw persoonsgegevens van uw computer naar onze servers. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.


Video-Palace NV
Albatrosstraat 14
8300 Knokke-Heist
Tel. nummer: 050 51 09 20